Wydawnictwo

Wydawnictwa Biura Służby Krajowej AA w Polsce

ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa

tel./faks: +48 22 828 04 94

e-mail: wydawnictwa@aa.org.pl