Biuro

Kontakt » Biuro

Adres biura fundacji:

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
ul. Chmielna 20,
00-020 Warszawa,
tel./fax: +48 (22) 828-04-94
e-mail: biuro@aa.org.pl

NIP: 5251009260

Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00

Dodatkowy adres korespondencyjny:

00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 243